Informasjon og historikk

Historikk
Ås Evangeliekirke ble etablert i 1935. Da hadde det vært fri møtevirksomhet på Ås i mange år. Vi må tilbake til 1911 for å finne opprinnelsen til dagens pinsemenighet. På den tiden virket predikanter fra «De frie venner» (DFEF) på stedet. Evangelistene Jørgen Dammen, Juul Holmen, Helmer Moger og Hans Ersrud holdt husmøter her, og av og til ble det leid lokaler for større samlinger av folk.

I 1925 brøt det ut vekkelse da brødrene Harald og Sigurd Brynhildsen besøkte virksomheten. Flere ble frelst og sluttet seg til venneflokken. Det ble behov for et fast møtelokale. En gammel smie ble ominnredet og leid til møtene. I 1930 kom evangelistparet Anna og Karl Nybakk, og en ny vekkelsetid begynte. Virksomheten hadde nå vokst så mye at det ble nødvendig å grunnlegge en menighet. Det ble naturlig å knytte seg til pinsebevegelsen.

Menigheten ble ordnet i 1935 med August Andersen fra Rygge som første forstander. Medlemstallet var 25. Etter hvert ble Solfallsveien 6 med snekkerverksted innkjøpt. Huset ble ominnredet og innviet til Gudshus i 1943. Predikant Ingar Fjellstad gjorde et godt arbeid i menigheten på denne tid. En annen predikant som virket her da var Toralf Dalebråten.

I 1955 valgte menigheten å slutte seg til Berøa-menigheten i Oslo, som en utpost. Ledere var Harald Brovold og Helge Christiansen. Medlemstallet hadde på denne tid vokst til 35. En god søndagsskole-virksomhet var også i gang med Olav Østli som leder. Forstanderen i Berøa, Johan Løkke-Sørensen med bl.a. Harry Kvale og Rosenquist deltok ofte på møtene.

I 1974 ble lokalene fullstendig restaurert etter stor dugnads-virksomhet. Tre år senere, i 1977, valgte menigheten igjen å være selvstendig. Forstander ble Halvor Hansen fra Råde.

I 1981 ble Kåre Juul fra Drøbak ny forstander. Medlemstallet var på den tiden 28. En tid med ny ekspansjon begynte, og i 1984 ble lokalet utvidet med nytt tilbygg. Her var det plass til ny stor plattform med dåpskum. Under var det kjeller med ett rom og toalett.

Kåre Juul sluttet i 1985. Ledende eldste ble Halvor Brovold. Fast predikant på denne tiden var Øyvind Skjennum. I 1988 tar Oddvar Hamborg over som ledende eldste i menigheten. Medlemstallet hadde nå vokst til 42. I 1990 begynte en spesiell tid med Hans Friberg som fast predikant. Det ble faste møter onsdag og søndag. I tillegg begynte menigheten med overføringer av søndagsmøtene på Radio Follo.

I 1996 ble Willy Wilhelmsen med famile tillagt menigheten. Han ble da innsatt som ny eldste. Året etter sluttet Oddvar Hamberg som ledende eldste etter 10 års tjeneste. Ny forstander ble Willy Wilhelmsen som betjente menigheten fram til 2007. I denne perioden ble mange nye sjeler lagt til menigheten. Lokalet fikk også en ny oppgradering med nytt kjøkken.

I 2006 kom Laila og Lars Johansen til menigheten fra Hamar. Lars ble menighetens faste evangelist. Ny forstander etter Willy Wilhelmsen ble Ole Bjørn Saltnes. Menigheten hadde da vokst til 75 medlemmer. Han sto i ledelsen fram til 2009, da Lars Johansen gikk inn i tjenesten. Året etter ble underetasjen renovert med ny dusj og WC. Dåpskummen har også fått en oppgradering. Antall medlemmer pr. 31.12.2009 var 69.

Misjon
Menigheten har i alle år vært engasjert både i ytremisjon og i Heimemisjonen for vårt eget land. Blant misjonærene som har fått støtte kan nevnes Kari Hoftun (Belgia), Lars Blystad (Mosambique), Kristin og Magne Kjeldstad (Tyrkia). I dag støttes Halvard Hasseløys arbeid i Ukraina og Heimemisjonen. I tillegg støttes andre prosjekter som Misjon Europa (Baltikum). Misjonskasserer i 2010 er Gunvor Østli. Misjonskollekter blir innsamlet på torsdagstreffene en gang pr. måned. Leder er Martha Hamborg. Vi støtter også Ole Bjørn Saltnes som har Gatekirke som dekker mange steder i vårt land.

Arbeid blant barn og unge
Menigheten har drevet arbeid blant barn og unge fra 1943 til 1995. Mellom 20-60 barn har vært samlet hver uke. Ledere t.o.m. 2010 har vært: Olaf Østli, Erling Tveter, Hilfrid Brovold, Oddvar Hamborg, Torbjørn Østli, Dag-Ragnar Blystad og Helen Myksvoll Sing. I forbindelse med at IBF (International Believers Fellowship) begynte å bruke Evangeliesalen i 2013 meldte behovet seg på nytt, og Øystein Johnson startet søndagsskole for barn av IBF-foreldre. Etterhvert flyttet to av de mest barnrike familiene fra Ås, og den ble nedlagt. Men i 2014 tok Marit Rauset over søndagsskolen, og har søndagsskole hver søndag under søndagsgudstjenesten kl. 11 (mai 2015)

Utpostarbeid
I de senere år har flere av menighetens medlemmer vært engasjert i en virksomhet i Drøbak. Her er det møter en gang pr. måned. Leder er Marie Brun. Dette arbeidet stoppet opp i 2014. 

Bildehistorikk

1BLAD_brodre
Brødrene Sigurd (t.v.) og Harald Brynhildsen begynte møter i ei smie i 1925.

2BLAD_annanybakk

Evangelist Anna Nybakk (1882-1979) var sentral i vekkelsen som førte til
dannelsen av menigheten i 1935.

3BLAD_barnehage43
Søndagsskolen i 1943.

4BLAD_daap
Dåp i 1990. Forstander Oddvar Hamborg (1923-2008) t.v.

4BLAD_musik
Sang og musikk har alltid hatt en viktig plass i møtene. Bildet over viser en del av menighetsmusikken fra 1990.

5BLAD_forst-bytte
Forstanderskifte i 2007. Willy Wilhelmsen (t.h.) ble takket av og Ole Bjørn
Saltnes innsatt som ny leder.

Tidligere forstanderpar, Laila og Lars Johansen. De sluttet etter vårsemesteret 2014.

6BL_2011_09_25_mote-aas
Sangmøte i 2011.

Mats Jacobsen var faste forkynner engasjert på deltid f.o.m. januar 2015

Dagens virksomhet

Pastor: Elias Miriti Mukiira

Menighetsråd: Stig Hovdenak, Jeevan Karlos, Peter Maina, og Elias Miriti Mukiira.

Rådgiverteam: Martha Hamborg, Bodil Hansen, og Øystein Johnson.

Gudstjeneste hver søndag kl.11:00. Det er søndagsskole under møtet og bevertning /sosialt samvær umiddelbart etterpå.

Bønnemøter hver mandag kl. 18:00

Menigheten støtter «Open heart» misjonsprosjekt i Ukraina ved Halvard Hasseløy.