Møteprogram Evangeliesalen Ås

Sønd 19.11 kl 11 Fellesmøte ES/IBF
Guds Ord – Lovsang – Bønn
Søndagsskole

Mand 20.11 kl 18 Guds Ord – Lovsang –
Bønn

Velkommen til våre møter !