Møteprogram Evangeliesalen Ås

Lørd 20.01 kl 12-15 Gatekirke i Ås
Sentrum

Søn 21.01 kl 11 Fellesmøte ES/IB
Tale v/Hallvard Hasseløy – Bønn – Lovsang – Søndagsskole

Mand 22.01 kl 18 Guds Ord – Bønn –
Lovsang v/ Lars Johansen og Bodil Hansen.

Velkommen til våre møter !