Hjertelig velkommen til oss!

Evangeliesalen Ås er en fri menighet i Follo med tilknytting til den norske pinsebevegelsen. Vårt møtelokale ligger i Solfallsveien 6, 1430 Ås.  >> SE MØTEPLAN

 

kortvegg_MED
Vårt møtelokale i Ås.


UKAS PROGRAM:

Lørdag 21.10 kl 15 : Bibeltime
v/Mats Jacobsson

Sønd 22.10 kl 11 : Fellesmøte ES/IBF
Agapemeal
Lovsangsgudstjeneste v/pastor Ruben m/fam fra Sri Lanka. IBF’s og ES’ lov-
sangsteam deltar.

Mandag 23.10 kl 18 : Bønn, lovsang og Guds Ord v/ Dag Ragnar Blystad

Du er velkommen til våre møter.