Støttepartner – Takk for din støtte!

Ønsker du å gi en gave til menigheten, er vårt kontonummer: 1506.33.14185. Finansiell støtte til matutdelingsarbeidet gis også til det samme bankkonto, men merkes, «matutdeling».

Vipps: 565331

Gaver med skattefradrag kan avtales.