Hjertelig velkommen til oss!

Ås Evangeliekirke (tidligere Pinsemenigheten Evangeliesalen Ås) er en fri menighet i Follo med tilknytting til den norske pinsebevegelsen. Vårt møtelokale ligger i Solfallsveien 6, 1430 Ås.

kortvegg_MED

MØTEPLAN

Her er våre kunngjøringer for uke 49

Vi har lansert en ny nettside / we have launched a new website – www.aasevangeliekirke.no  

Bønnemøter mandag 05.12.2022, kl.19:00 – 21:00.

Torsdag 08.12.2022 – Matutdeling. For mer informasjon ta gjerne kontakt med Aina Storebakken på tlfnr. 929 73 185

Søndag 11.12.2022, kl. 11:00 -13:00 – Gudstjeneste på norsk med oversettelse til engelsk. Ida Hagen taler.