Hjertelig velkommen til oss!

Ås Evangeliekirke (tidligere Pinsemenigheten Evangeliesalen Ås) er en fri menighet i Follo med tilknytting til den norske pinsebevegelsen. Vårt møtelokale ligger i Solfallsveien 6, 1430 Ås.

kortvegg_MED

MØTEPLAN

Her er våre kunngjøringer for uke 12

Vi har lansert en ny nettside / we have launched a new website – www.aasevangeliekirke.no  

Mandag 20.03.2023, kl. 19:00 -21:00 – Bønnemøte.

Tirsdag 23.03.2023 – Matutdeling. For mer informasjon ta gjerne kontakt med Aina Storebakken, tlfnr. 929 73 185

Søndag 26.03.2023, kl.11:00 – Gudstjeneste på engelsk med oversettelse til norsk. Elias Mukiira taler.