Gatekirke

Visjonen

Jesus gikk alltid ut til folket. Han satt ikke inne i et hus eller i synagogen og ventet på at folk skulle komme til ham. Når folk ikke kommer til kirken, må kirken ut til folket. Vi vil at de vi kommer i kontakt med skal få møte Ham vi representerer, Jesus,

Oppdraget: Jesu ord

«Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matt 28,18-20). Han har makt til å hjelpe deg gjennom alle dine problemer om han bare får slippe til. Så vi ønsker å peke på at Han er den Han sier at Han er, Veien, Sannheten og Livet og den eneste som kan føre mennesker dit de dypest sett vil, nemlig til Gud Fader her i livet og til himmelen når de dør.  

Gatekirken i Ås

Vi har vært ute månedlig i 4 år i Ås sentrum (v/gullsmeden).

Kontaktpersoner

Om du vil vite mer eller ønsker å bli med, ta kontakt med: Jeevan Karloss 99881889 eller pastor Elias M. Mukiira 4117411

Historikk

I 1976 startet halvt norsk-tyske Even Walther Grüner Gatekirkearbeid i Tyskland. Grunnleggeren har reist teltet i 250 byer i Sentral-Europa og har medvirket til at ca. 50 nye menigheter er blitt plantet i Tyskland, Østerrike og Sveits. Gründeren sier: «Det er med smerte vi ser på alle menighetene rundt omkring som bare lever for seg selv. Alt er så bra, mens utenfor lokalet går skarer av mennesker fortapt. De 50 menighetene vi har vært med og grunnlagt, har vi flasket opp med visjonen om å nå hele byen med evangeliet. Dette fikk de inn med morsmelka. Vi har sørget for at DNA’et ikke er blitt byttet ut med andre verdier, men at nøden for byen fortsatt er levende. Veien til vekkelse, vekst og gjennombrudd er nød for sjelene.» (Gründer rapport 2014)

Den som tok Gatekirke-konseptet til Norge er oppmuntreren og inspiratoren Ole Bjørn Saltnes, leder for Misjon Europa og koordinator for Gatekirkearbeid i Norge. Fra ham har konseptet spredt seg, og stadig flere menigheter og virksomheter kjøper nå inn telt for å gjøre som Jesus: møte mennesker der de er i sin travle hverdag.